Älykäs ja moderni kalusteratkaisu

Kalusteen sisälle virtapiirin muodostava rakenne koostuu 2–3 toisistaan erillään olevista sähköä johtavista elementeistä, jotka ovat “nolla”, “vaihe” ja tarvittaessa “maadoitus”. Tuotteesta riippuen sähkö voidaan tuoda esimerkiksi kalusteen pintaan kytkentärasian kautta ja ottaa ulos siihen kytketystä pistorasiasta. Rakennuselementit kytkeytyvät tarvittaessa sähköisesti toisiinsa ja mahdollistavat sähkön sisään- ja ulostulon. Moduulien liitäntään kehitetyillä sovitteilla saadaan käyttökohteesta riippuen luotua tukeva kokonaisuus.

Voiko rakenteeseen syöttää mitä tahansa jännitettä?

Teknologia mahdollistaa kaikki käyttöjännitteet, aina matalasta tasajännitteestä perinteiseen verkkojännitteeseen ja jopa voimavirtaan asti, mikäli tekniikkaa hyödynnetään esimerkiksi työpajatiloissa. Suojaamamme innovaatio ei rajaa mitään mahdollisuutta pois, mutta tyypillisesti kaikki älylaitteet tarvitsevat toimiakseen vain matalia tasajännitteitä. Teknologia muodostaa sähköverkon, jota voidaan käyttää erilaisilla jännitteillä tarpeen mukaisissa sovelluksissa. Esimerkiksi seinä- tai kattoelementit voidaan rakentaa erilliseksi verkoksi aurinkosähkön keräämistä ja kerätyn sähkön siirtämistä varten.

toimistokalusteet

Onko tuote turvallinen sähkölaite?

Tavoitteemme on vain ja ainoastaan turvalliset sähkölaiterakenteet. Varmistamme sähköturvallisuuden olemassa olevien vaatimusten mukaiseksi ja samalla panostamalla teknologian helppokäyttöisyyteen ja rakenteiden mekaanisiin ominaisuuksiin turvallisuusnäkökulmat huomioiden.